Ziekmelden

Als uw kind door ziekte de school niet kan bezoeken, belt u voor 07:30 uur naar de school. Als ouder kunt u ook zelf de ziekmelding in Parro doorgeven. Graag horen wij de reden van het verzuim.