Missie en visie

Missie

De missie van onze school is om een school te zijn waarbij het kind centraal staat. Het kind krijgt de kans om zelfstandigheid en creativiteit te ontwikkelen, de verantwoordelijkheid te vergroten, het vertrouwen te stimuleren en de mogelijkheid krijgen om eigen keuzes te maken. Daarnaast bieden we veiligheid, het kind wordt beschermd en er heerst een positief leerklimaat. Er wordt geprobeerd om de hele buurt te betrekken bij de school. De leerkracht voelt zich zelfverzekerd in zijn/haar werk.

Visie

De volgende punten, zorgen ervoor dat we onze missie zo goed mogelijk bereiken:

- Zorgt ervoor een positief pedagogisch klimaat, waar elk kind zich veilig voelt, waar ze vriendelijk worden opgevangen.

- Er is een gedifferentieerd onderwijs, waar gewerkt wordt met methoden en projecten. Er wordt gebruik gemaakt van goede toetsmaterialen.

- De leerkracht wordt gewaardeerd door het schoolbestuur en managementteam.

- Er is een goede band tussen leerkrachten en ouders.

- Leerkrachten kunnen steunen op professionele hulp wanneer het nodig is.

- Ouders krijgen regelmatig informatie over wat er gaande is op school.

- Ook kunnen ze deelnemen aan activiteiten waar ouders zowel organisator of deelnemers kunnen zijn.