Geschiedenis

Geschiedenis

Kolegio San Luis Bertran is een katholieke school in de wijk Rincon. Rincon neemt als oudste vestiging op Bonaire qua cultuur een zeer bijzondere plaats in op het eiland. Kolegio San Luis Bertran heeft de beschikking over een recent fraai gerenoveerd gebouw in een mooie omgeving. Sinds schooljaar 2019- 2020 zijn we IKC Rincon geworden en werken samen met de voorschoolse educatie Hardin Tia Sus en Naschoolse opvang KSLB.