Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

We vinden het erg belangrijk dat ouders en leerkrachten elkaar kennen en met elkaar samenwerken als het gaat om de zorg voor de kinderen. Daarom vinden we contact met de ouders belangrijk. U bent altijd welkom om te komen praten. Als u een afspraak maakt, heeft de leerkracht wat meer tijd. Voor schooltijd kan op afspraak, tijdens schooltijd is bijna niet mogelijk om met de leerkracht te praten. Die heeft dan de aandacht nodig voor de kinderen. Bij HTS bent u gedurende de dag altijd welkom maar op afspraak.

Verder houden we u graag goed op de hoogte. Dat gebeurt bijvoorbeeld in brieven. Een aantal keren per jaar nodigen we u uit om op school te komen, om te praten over uw kind of voor iets gezelligs.

Wij gaan ervan uit dat u graag op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen van uw kind. De school ziet ouders als partners in de opvoeding en begeleiding van de kinderen en betrekt ouders daarom bij activiteiten.