IKC

IKC

Een IKC is een voorziening waarin verschillende organisaties, zoals de basisschool, het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal zijn samengevoegd. Dit is een voorziening van kinderen van 0 tot 12 jaar, waarbij zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen en te ontwikkelen. Alle ontwikkelingsgebieden komen hierbij aan bod.

Onze school, IKC Rincon bestaat uit:

HTS – HARDIN TIA SUS – Voorschoolse Educatie

KSLB – KOLEGIO SAN LUIS BERTRAN- Primair Onderwijs

NSO – NASCHOOLSE OPVANG RINCON- Opvang Naschooltijd