SBM Kinderopvang

In 2016 nam het Rooms Katholiek Schoolbestuur-Bonaire beter bekend als “R.K.” het besluit, om van haar vier scholen Integrale Kindcentra (IKC) te maken. Het model is een moederstichting (of holding) met twee dochter-stichtingen. In dit model is de bestuurder van de moederstichting ook de bestuurder van de twee dochter-stichtingen en voor de raad van toezicht geldt hetzelfde. Bij de invoering van het model hebben wij ervoor gekozen alle drie de stichtingen dezelfde naam te geven. De namen zijn met ingang van 14 juli 2022 als volgt:

  • De nieuwe moederstichting→ Stichting Birgen Maria Onderwijs en Kinderopvang (SBMOK)
  • De bestaande onderwijsstichting → Stichting Birgen Maria Onderwijs (BMO)
  • De nieuwe kinderopvangstichting → Stichting Birgen Maria Kinderopvang (BMK)