Identiteit

Katholieke identiteit

KSLB is een katholieke school. De katholieke identiteit van KSLB kan worden gezien als een gegeven, waarbij de leerkrachten de intentie uitspreken om samen met kinderen, collega’s en de priester te willen zoeken naar wie/wat hen bezielt en beweegt bij levensbeschouwing en/of ethische vragen.

Waar het volgens ons om gaat is: geloven dat iets ten goede kan keren en daaraan werken we voor zover dat in de mogelijkheden van de school ligt. Dat komt tot uiting in:

  • Aandacht en hulp voor alle leerlingen;
  • Zoeken naar wat mensen samenbindt en niet naar wat mensen uit elkaar drijft;
  • Respect voor religie;
  • Doorgeven van elementen van de christelijke traditie.

Dit proberen we waar te maken in onze dagelijkse omgang met kinderen en onze houding ten opzichte van de maatschappij.

Wij zijn daar bewust mee bezig in onze lessen. We vinden het belangrijk dat de kinderen naar verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament luisteren en lezen. Ook bidden we dagelijks. Het levensbeschouwelijk element komt op bepaalde momenten naar voren in samenwerking met de kerk. We bereiden kinderen voor op feesten als Kerstmis, Vastentijd en Pasen.

We zijn geen besloten groep, maar stellen ons open voor iedereen die zich aangesproken voelt door onze doelstellingen, mits de identiteit van de school gerespecteerd wordt en de leerlingen deelnemen aan alle activiteiten.