Ouderbijdrage

Op de KSLB wordt aan de ouders een jaarlijkse bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt jaarlijks in overleg met de MR en het bestuur vastgesteld. Hiervan worden o.a. bekostigd: sinterklaasfeest, het kerstfeest, carnaval, paasfeest en Antesala dia di Rincon.

Ouders zijn wellicht niet verplicht om dit bedrag te betalen. Als we het echter belangrijk vinden om bepaalde activiteiten te kunnen vieren dan zouden we ouders erg dankbaar zijn als ze met deze vrijwillige ouderbijdrage te voldoen, vooral omdat wij bij de meeste activiteiten zelf vervoer moeten regelen voor de kinderen. vermindering of ontheffing kan krijgen van deze betaling.